Καταπολέμηση Ξυλοφάγων Εντόμων (Σαράκι)

1.  Σαράκι – Εντοπισμός και ανίχνευση

Το πιο εμφανές σημάδι της προσβολής ξύλου από ξυλοφάγα Κολεόπτερα – σαράκι είναι οι οπές από την έξοδο των τελείων. Για την διαπίστωση παλαιάς ή νέας πρσβολής πολύ χρήσιμη είναι η παρατήρηση της ποσότητας, της υφής και κυρίως του χρώματος του τυχών υπάρχοντος πριονιδίου κατά τις οπές εξόδου.

2. Έλεγχος της υγρασίας
Περιεκτικότητα σε υγρασία άνω του 15% συντελεί στην προσβολή από πολλά ξυλοφάγα έντομα και επιταχύνει σημαντικά τον βιολογικό τους κύκλο τους. Σε χώρους όπως υπόγεια ή σοφίτες συνιστάται η ύπαρξη ισχυρότερη μόνωση κατά της υγρασίας και ενισχυμένος εξαερισμός.

3. Απομάκρυνση προσβεβλημένων μερών  
Όταν η προσβολή είναι περιορισμένη σε μικρή περιοχή, είναι πρακτική η αφαίρεση των προσβεβλημένων μερών του ξύλου και η αντικατάσταση τους με νέα αλλά εμποτισμένα με ειδικό σκεύασμα. Η αφαίρεση πρέπει να γίνεται πέραν της προσβεβλημένης περιοχής ώστε να διασφαλίζεται η απομάκρυνση ολόκληρης της προσβολής.
Σε ειδικές περιπτώσεις όταν υπάρξει προσβολή σε χρήσιμα ή πολύτιμα αντικείμενα
(εικόνες, έπιπλα, ξυλόγλυπτα κ.α.) τότε μεταφέρονται σε ασφαλή χώρο της SPC όπου απεντομώνονται με υποκαπνισμό συνήθως σε θάλαμο ή κάτω από πλαστικό κάλυμμα.

Σαράκι – Μέθοδοι αντιμετώπισης


Φυσικές μέθοδοι

Θερμότητα και ψύχος. Για μικρού όγκου αντικείμενα εφ’όσον δεν  είναι ευπαθή (ολόκληρα ή μέρη τους), είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε κλίβανο ή φούρνο ελεγχόμενων θερμοκρασιών στις εγκαταστάσεις της SPC.

Άζωτο. Με τη μέθοδο αυτή δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο η συγκέντρωση του οξυγόνου ρυθμίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (μικρότερη από 0,4%) γεγονός που καθιστά αδύνατη την ύπαρξη ζωής ξυλοφάγων εντόμων σαράκι.

Χημικές μέθοδοι

Εντομοκτόνα. Η εφαρμογή υγρών σκευασμάτων με υψηλή υπολειμματική δράση, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο καταστολής της προσβολής από ξυλοφάγα έντομα. Έτσι γίνεται έγχυση αυτών των σκευασμάτων στο προσβέβλημένο ξύλο με ειδικούς εγχυτήρες. Επιπλέον για να προληφθεί η προσβολή γίνεται έγχυση και σε μη προσβεβλημένα ξύλα.

Επίχρισμα με γέλη. Η γέλη περιέχει ειδικό φορέα ώστε να διευκολύνεται η απορρόφηση των δραστικών ουσιών στο σώμα του ξύλου, χωρίς αυτές να απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Το βάθος διείσδυσης εξαρτάται από το είδος του ξύλου  με το μέγιστο της απορρόφησης να εμφανίζεται όταν οι πόροι του ξύλου είναι ελεύθεροι. Το σκεύασμα δεν αλλοιώνει την εμφάνιση του ξύλου, είναι άοσμο και ακίνδυνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και έχει εξαιρετική προσκολλητικότητα ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες ή ταβάνια.
Μετά την εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε βερνίκι.

Υποκαπνισμός με χρήση φωσφίνης. Η φωσφίνη είναι χημική ουσία που δρα σε μορφή αερίου,σε ορισμένες θερμοκρασίες και πιέσεις είναι θανατηφόρα για τα έντομα σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Στους υποκαπνισμούς για το σαράκι λαμβάνονται υπ’ όψη παράγοντες όπως:
α. Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του αερίου που επιλέγεται.
β. Ο χρόνος έκθεσης του παρασίτου.
γ. Η θερμοκρασία του χώρου όπου πραγματοποιείται ο υποκαπνισμός.
δ. Η στεγανότητα του χώρου.

Γι’ αυτό απαιτείται η παρουσία Γεωπόνου της SPC κατά την εφαρμογή.

Βιολογική καταπολέμηση

Ωφέλιμα έντομα. Γίνεται με χρήση οργανισμών, κυρίως εντόμων, που προσβάλλουν τις προνύμφες των ξυλοφάγων κολεοπτέρων – σαράκι.

Χρήση φερομόνων. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήθει για την παρακολούθηση (monitoring) αλλά και τη μαζική παγίδευση των κολεοπτέρων – σαράκι.


Δίνουμε εγγύηση για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μας!!!