Υπηρεσίες

Αντικείμενο της SPC είναι οι απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μυοκτονίες. Επιπλέον δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων κηποτεχνίας και στην ανάπτυξη Συστημάτων για τη Διαχείριση και Ασφάλεια των Τροφίμων(HACCP, ISO 22000).
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιήμενη με το πρότυπο ISO 9001:2015, που αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών.
(PLAN – DO  – CHECK – ACT).
Στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό Γεωπόνων του Γεωπονικού Πανεπιστημιού Αθηνών καθώς και Επιστημόνων Τροφίμων – Επιθεωρητών του ΕΦΕΤ.