Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρεία Sustainable Pest Control, από την ίδρυση της, λειτουργεί, θέτοντας πάντα, ένα σύνολο ηθικών αξιών και δεσμεύσεων. Έτσι λοιπόν διαμορφώσαμε μια εταιρική κουλτούρα, που διέπει πλέον όλες μας τις λειτουργίες, και που σε γενικές γραμμές συνοψίζεται:

  • Σεβασμός στον άνθρωπο: Η σχέση της εταιρείας με τους υπαλλήλους της, τους συνεργάτες της, με οποιονδήποτε, γενικά με τον οποίο έρχεται σε επαφή, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, χρώμα και φυλή, χαρακτηρίζεται από τον απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδέες τους.
  • Επιχειρηματική ηθική: Δεν είναι αποδεκτό στην κουλτούρα μας, να λειτουργούμε υπό καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού και παράνομων πρακτικών. Σεβόμαστε τόσο τους πελάτες μας, όσο και τους ανταγωνιστές μας
  • Προστασία του περιβάλλοντος: Η χρήση χημικών για την εκτέλεση των εργασιών μας, αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για το περιβάλλον. Διαχειριζόμαστε τα παρασιτοκτόνα και τα υπολείμματα τους, με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που τα διέπουν.
  • Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων:  Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες που διέπουν τις εργασίες μας. Εξοπλίζουμε το προσωπικό μας, με όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας, και απαιτούμε με επιμονή, να φορούν τα συνεργεία μας, όλα τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση, ΜΑΠ.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, η συμμόρφωση των λειτουργικών της εταιρείας μας, στις προδιαγραφές του Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), που καλύπτουν τις απαιτήσεις του SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) σε σχέση με τις προδιαγραφές:

  1. Εργασιακές σχέσεις.
  2. Προστασία περιβάλλοντος.
  3. Υγιεινής και Ασφάλειας.
  4. Επιχειρηματικής ηθικής.