Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες που παρέχει.

Βασικές παράμετροι της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

  • Ο επιστημονικός σχεδιασμός προστασίας από τα παράσιτα για κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.
  • Η συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση του συστήματος Pest Control που έχουμε εγκαταστήσει σε κάθε χώρο.
  • Η ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των παραπόνων των πελατών μας και της πλήρους βοήθειας μας σε περιπτώσεις παρουσίασης ιδιαίτερων προβλημάτων.
  • Η συνεχής κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού μας μέσα από ένα αυστηρά εφαρμοζόμενο εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς και με συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις.