Έντομα Αποθηκών

Έντομα αποθηκών ονομάζονται όλα τα έντομα εχθροί των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων.Τα έντομα αποθηκών ήταν έντομα που διαβιούσαν σε εξωτερικά φυσικά περιβάλλοντα και στη συνέχεια με την εμφάνιση των αποθηκών μετακινήθηκαν και προσαρμόστηκαν μέσα σε αυτές.Όλα λοιπόν ξεκίνησαν χιλιάδες χρόνια πριν με την καλλιέργεια και την αποθήκευση φυτών από τον άνθρωπο. Τα έντομα είχαν από τότε επιζήμια δράση για αυτά τα προϊόντα.

Έντομο αποθηκών καλείται κάθε είδος εντόμου που προσβάλει, ζημιώνει άμεσα ένα προϊόν και μπορεί να αναπτυχθεί σε μία αποθήκη ή χώρο που φιλοξενεί για αρκετά μεγάλο χρόνο γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα. Τα περισσότερα είδη εντόμων αποθηκών ανήκουν στα Κολεόπτερα (τα σκαθάρια) και στα Λεπιδόπτερα (Πεταλούδες). Παρά το μικρό ποσοστό τούς, άξια αναφοράς είναι τα Υμενόπτερα, τα Ψοκόπτερα, τα Ημίπτερα και τα Δίπτερα.

Καταπολέμηση των εντόμων αποθηκών

Η καταπολέμηση των εντόμων αποθηκών γίνεται με προγράμματα Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης παρασίτων  (IntergratedPestManagement). Ως πρόγραμμα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των εντόμων αποθηκών ορίζεται ο συνδυασμός μεθόδων υγιεινής, τεχνικών, τεχνολογικών, βιοτεχνολογικών, φυσικών, καθώς και μεθόδων βιολογικής και χημικής καταπολέμησης. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του ανθρώπου και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ολοκληρωμένη Προστασία των Αγροτικών Προϊόντων (Intergrated Stored Product Protection) περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω μεθόδους καθώς και την έννοια της διατήρησης της ποιότητας (Quality Maintenance) του προϊόντος. Ένας ακόμη ορισμός για την Ολοκληρωμένη Προστασία των Αγροτικών Προϊόντων ορίζεται ένας συνδυασμός μεθόδων, μη επιβλαβών για το περιβάλλον και τον άνθρωπο που έχουν ως σκοπό την πρόληψη, έγκαιρη επισήμανση των εντόμων αποθηκών χρησιμοποιώνας φυσικά, βιολογικά, βιοτεχνολογικά και χημικά μέσα.

Βάσει των παραπάνω ορισμών η καταπολέμηση των εντόμων αποθηκών μπορεί να χωριστεί σε 3 βασικούς άξονες:

 1. Καταπολέμηση εντόμων αποθηκών με προληπτικά μέτρα:
 • Σωστή δομή και κατασκευή της αποθήκης.
 • Μικρή περίοδος αποθήκευσης.
 • Ερμητική αποθήκευση.
 • Χαμηλή θερμοκρασία του αποθηκευμένου προϊόντος.
 • Χαμηλή υγρασία του αποθηκευμένου προϊόντος.
 • Σωστή συσκευασία στα προϊόντα.
 • Σωστός καθαρισμός αποθήκης, υγιεινή.

2. Εγκαιρη διαπίστωση της προσβολής:

 • Συχνός οπτικός και ακουστικός έλεγχος (inspection).
 • Διαρκής έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης (θερμοκρασία, υγρασία, πυκνότητα).
 • Χρήση εντομοπαγίδων (monitoring).

3. Καταπολέμηση των εντόμων αποθηκών με θεραπευτικά μέτρα:

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:
 • Απεντόμωση με εντομοκτόνα επαφής και στομάχου.
 • Υποκαπνισμοί με καπνογόνα (φωσφίνη).
  Βιολογική καταπολέμηση:
 • Παθογόνα (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα).
 • Νηματώδεις.
 • Ακάρεα.
 • Έντομα (παρασιτοειδή, αρπακτικά).